เปิดภาพ พระเมรุจำลองในทุกจังหวัดต่างๆ

พระเมรุมาศและอาคารประกอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

  พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดยะลา ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

      พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

  พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

    พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามกีฬาธูปะเตมีย์ จังหวัดปทุมธานี

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

  พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครนายก

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

    พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดจันทบุรี

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

ภาพพระเมรุมาศจำลองในจังหวัดต่างๆ (ภาพชุด)

 


 

แชร์บทความ