10 อันดับ Servants ใน Fate/Grand Order ที่สาว ๆ ชอบที่สุด

อันดับที่ 10 : Cú Chulainn (Berserker)

อันดับที่ 9 : Robin Hood (Archer)

อันดับที่ 8 : Ozymandias (Rider)

อันดับที่ 7 : Cú Chulainn (Lancer)

อันดับที่ 6 : Edmond Dantès (Avenger)

อันดับที่ 5 : Emiya (Archer)

อันดับที่ 4 : Gilgamesh (Caster)

อันดับที่ 3 : Mash Kyrielite (Shielder) เป็นสาวเพียงคนเดียวที่หลุดเข้ามาในอันดับ

อันดับที่ 2 : Merlin (Caster)


.

.

.

.

และอันดับที่ 1 ก็ได้แก่…

.

.

.

.

อันดับที่1 : Gilgamesh (Archer)

 

แชร์บทความ